نمایشگر دسته ای مطالب

اخبار

اطلاعیه ها

سامانه

نکته روز

 

دمای بیشینه هوا۱۶.۵+ سانتیگراد

دمای کمینه هوا۰ سانتیگراد

دمای کمینه سطح زمین: ۲.۵- سانتیگراد

آخرین بروز رسانی: ۱۴۰۲/۰۸/30

آخرین میزان بارندگی: ۳.۵ میلیمتر

تاریخ آخرین بارندگی: ۱۴۰۲/۰۸/۲9

جمع بارندگی سال زراعی: ۷.۵ میلیمتر

میانگین بارش بلند مدت: ۳۷۰ میلیمتر

جمع بارندگی سال زراعی گذشته: ۳۴۵ میلیمتر

 مناسبت روز : روز نیروی دریایی

 

 

بخشنامه