برنامه های راهبردی دانشگاه

 • ارزش ها و باورها:
  • دانش و معرفت یک موهبت بی‌نظیر الهی است که سرچشمه جوشان آن ذات اَقدسِ اَحدیت است. ما وهمه انسان‌ها باید تلاش کنیم که از این موهبت در حد والا برخوردار شویم و آن را در راه زندگی بهتر به کار بندیم.
  • مهم‌ترین ارزش‌های مورد نظر در دانشگاه شیراز خدامحوری، خودباوری، خردگرایی، عدالت‌گستری، شایسته‌سالاری و تولید و نشر دانش سودمند است.
 • چالش‌ها و آینده:
  • تبدیل شدن به یکی از دانشگاه‌های معتبر بین‌المللی با سهمی در خور از تولید علم جهانی
  • تبدیل شدن به مهمترین مرجع حل مسائل اساسی جامعه که نقش فعال و مؤثری در شکل‌گیری روندهای فکری و علمی کشور دارد
 • فعالیت‌ها و خدمات:
  • ایجاد محیطی مناسب جهت تربیت نیروهای متخصص و خلاق و کارآمد  
  • ارتقاء کمی و کیفی آموزش و پژوهش در راستای اداره علمی امور کشور و ایجاد رفاه عمومی
  • برقراری ارتباط مستمر و منظم با جامعه به منظور شناخت نیازها و تلاش در ارائه راهکارهای علمی در تأمین آنها
 • محورهای اداره امور:
  • ترویج و تأکید بر شایسته‌سالاری    
  • تأکید بر جلب مشارکت و هم‌فکری اساتید، کارکنان و دانشجویان در اداره امور دانشگاه   
  • تلاش مستمر در جهت تعالی سازمانی دانشگاه شیراز

    

سند چشم‌انداز دانشگاه شیراز

سند چشم‌انداز کشور

 

 

اهداف و راهبردهای کلان توسعه دانشگاه شیراز

 • ارتقاء موقعیت دانشگاه شیراز در سطح ملی و بین‌المللی به عنوان یکی از دانشگاه‌های برتر جهان
 • توسعه دوره‌های آموزشی به ویژه تحصیلات تکمیلی با تأکید بر افزایش اثربخشی آموزش‌های دانشگاهی و رویداشت به رهیافت‌های جدید علمی در حوزه‌های معرفتی و فناوری‌های نوین
 • ارتقاء کیفیت و شیوه آموزش و نیز توسعه اخلاق علمی و حرفه‌ای در راستای پرورش همه جانبه دانش‌آموختگان و افزایش اثربخشی حرفه‌ای و التزام اجتماعی آنها
 • افزایش دسترسی به آموزش عالی به ویژه با تأکید بر توسعه آموزش‌های مجازی
 • ارتقاء منزلت علمی و التزام اجتماعی دانشجویان و تأمین رفاه، سلامت و نشاط جسمی و روانی آنان در راستای احیاء هویت ملی و دینی و رشد خلاقیت‌های دانشجویی
 • افزایش سهم دانشگاه شیراز در تولید و نشر علم و توسعه مرزهای دانش به ویژه در راستای برنامه توسعه کشور
 • افزایش بهره‌وری و نظارت و ارزیابی مستمر در همه سطوح اجرایی، آموزشی و پژوهشی
 • توسعه و تنوع منابع مالی با استفاده از ظرفیت‌های گسترده دانشگاه مانند انجام فعالیت‌های پژوهشی به ویژه با مشارکت دانشجویان دوره‌های تکمیلی و نیز تبدیل دانش به محصول و فروش فناوری

الویت‌های راهبردی

مسائل راهبردی توسعه دانشگاه شیراز

 • دانشگاه شیراز چگونه می‌تواند سهم بیشتری در تولید علم جهانی داشته و به عنوان یک دانشگاه بین‌المللی مطرح شود؟
 • دانشگاه شیراز چگونه می‌تواند نقش مؤثری در پیشرفت علمی ـ صنعتی، اقتصادی و اجتماعی ـ فرهنگی (ملی ـ استانی)  کشور داشته باشد؟
 • دانشگاه شیراز چگونه می‌تواند در جذب عضو هیأت‌علمی برجسته و کارآمد و دانشجویان ممتاز اقدام کند؟
 • دانشگاه شیراز چگونه می‌تواند ارتباط سازنده و مؤثری با جامعه در جهت حل مشکلات آن داشته باشد؟
 • دانشگاه شیراز چگونه می‌تواند منابع مالی متنوع جدیدی ایجاد کند؟
 • دانشگاه شیراز چگونه می‌تواند در جهت تأمین و تربیت نیروی متخصص، خلاق و کارآفرین مورد نیاز جامعه اقدام کند؟
 • دانشگاه شیراز چگونه می‌تواند در جهت ارتقای کمی و کیفی آموزش و پژوهش گام بردارد؟