درباره معاونت

کارکنان

نام و نام‌خانوادگی سمت تلفن مستقیم تلفن داخلی توضیحات
خسرو قمر مدیر برنامه‌ریزی، تحول اداری و بهره‌وری 36286433 4714  
امیر مرتضی رستگار معاون مدیر برنامه ریزی، بهره وری و تحول اداری  36460628 4044  
هاله اسماعیلی شیرازی کارشناس مسوول گروه آمار و اطلاعات  36460628 4705 گروه آمار و اطلاعات
اعظم نژاد مزارع رئیس گروه برنامه ریزی 36460628 4785  
آزیتا فریدونی کارشناس مسوول گروه مطالعات تحول اداری و بهره وری  36460628 4043