معرفی :

حوزه مدیریت طرح های عمرانی دانشگاه شیراز با سابقه ای درخشان یکی از واحدهای مهم دانشگاه است که وظیفه تأمین فضاهای جدید آموزشی،فرهنگی،خوابگاهی،رفاهی و بازسازی و تعمیر و نگهداری فضاهای موجود را بر عهده دارد و در حال حاضر بیش از یکصد هزار متر مربع طرح در دست احداث و مطالعه را مدیریت می نماید . درهمین راستا وظیفه گرفتن مصوبات اولیه جهت احداث ساختمان،تهیه وتنظیم موافقتنامه های عمرانی وپیگیری و دریافت تخصیص ها از خزانه تهران و درنهایت انتخاب مهندسین مشاور و نیز پیمانکاران و نظارت عالیه بر تهیه طرح ها و اجرای پروژه های عمرانی را به بهترین نحوه بر عهده دارد.

تاریخچه :

تاریخچه تأسیس این حوزه به سال 1346 بر می گردد که از آن تاریخ تا سال 1387 بصورت معاونت عمرانی و پس از آن در قالب مدیریت طرح های عمرانی با مدیریت اساتید خبره دانشکده مهندسی و معماری انجام وظیفه نموده است.در حال حاضر با توجه به طرح تجمیع دانشگاه که هدف آن متمرکز نمودن کلیه دانشکده ها و واحدهای آموزشی پژوهشی در پردیس ارم می باشد،فعالیت فوق العاده ای در این واحد به چشم می خورد و در این راستا تا کنون دانشکده ادبیات و علوم انسانی،حقوق و علوم تربیتی و قسمتی از دانشکده علوم،اداره تدارکات و امور عمومی و مدیریت آموزشی دانشگاه که در سطح شهر پراکنده بوده اند با اجرای ساختمانهای مجهز و با فضای کافی و طراحی مناسب به پردیس ارم منتقل شده اند و در حال فعالیت می باشند.همچنین ساختمانهای باقیمانده بخش های دانشکده علوم ، دانشکده برق و کامپیوتر و دانشکده جدید التأسیس فن آوریهای نوین در دست احداث است که پس از تکمیل،این واحد ها نیز به پردیس ارم منتقل خواهند شد.در حال حاضر این حوزه با دارا بودن 29 نفر کارشناس،کارشناس ارشد و کارمند در رشته های عمران،معماری،مهندسی برق و مکانیک با سطح علمی بسیار بالا در حال انجام وظیفه اند که امید می رود با تدابیر مدیریت دانشگاه، روز به روز بر میزان کارآیی و بالا بردن سطح علمی این واحد افزوده شود .