مدیرعلی اصغر اکرمی

 

رشته تحصیلی

کازشناسی ارشد  

مهندسی و مدیریت ساخت

   

پیشینه اجرائی

سال سوابق اجرائی
1384   کارشناس گروه راه و ساختمان (راه و ساختمان و محیط زیست)    
1397   معاون مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح‌های عمرانی    
1398   کارشناس گروه راه و ساختمان (راه و ساختمان و محیط زیست)    
1397   **مدیرامور فنی و نظارت بر طرح‌های عمرانی    
1397   **مدیرامور فنی و نظارت بر طرح‌های عمرانی    

اطلاعات تماس

پست الکترونیک:      akrami2024@gmil.com    
شماره مستقیم :         36460926    
شماره نمابر:          36460926    
  آدرس:                  شیراز ـ بلوار جمهوری اسلامی ـ ساختمان مدیریت دانشگاه شیراز     

 

مدیریت

 

کارکنان

نام و نام خانوادگی            سمت              تلفن داخلی           تلفن مستقیم

 

آقای محمد هادی طالبی                         معاون                                  4981                    36134983

 

 

خانم سارا خورشیدی                             مسؤول دفتر                                4983                     36134981

 

 

    شیراز ـ بلوار جمهوری اسلامی ـ ساختمان مدیریت دانشگاه شیراز ـ طبقه  اول ـ مدیریت طرح های عمرانی


  تلفن: 36286448                                                     نمابر: 36286447