مدیریت

 مدیر

 علی اصغر اکرمی

 

رشته تحصیلی

رشته تحصیلی        

 

کازشناسی ازشد

       
   

پیشینه اجرائی

 

 

سال سوابق اجرائی
         
1396        
         
1397        
         
1398        
         
1399        
         
1400        
         
         

اطلاعات تماس

   
         
پست الکترونیک:      akrami2024@gmil.com    
         
شماره مستقیم :         36460926    
         
شماره نمابر:               
         
  آدرس:                  شیراز ـ بلوار جمهوری اسلامی ـ ساختمان مدیریت دانشگاه شیراز     

 

 

کارکنان

نام و نام خانوادگی            سمت              تلفن داخلی           تلفن مستقیم

 

آقای محمدمهدی سیفی                          معاون                                    3499                    36134908

 

 

خانم زهرا خورشیدی                             مسؤول دفتر                                4908                     36134908

 

 

    شیراز ـ بلوار جمهوری اسلامی ـ ساختمان مدیریت دانشگاه شیراز ـ طبقه  اول ـ مدیریت طرح های عمرانی


  تلفن: 36286448                                                     نمابر: 36286447